בדיקת מחזור משכנתא חינם >>

פנו לבנק למשכנתאות ובקשו ממנו שישלח לכם דוח יתרות לסילוק, אותו כל אחד יכול לקבל מהבנק בו מנוהלת המשכנתא. בדו"ח זה מפורטים מסלולי המשכנתא, יתרת הקרן, שיעורי הריבית, תאריכי סיום ההלוואה. בכל מסלול ומסלול ועמלות פירעון סילוק מוקדם, אם קיימות. ניתן לקבל את הדו"ח דרך המוקדים הטלפוניים של הבנק.
לנוחיותכם, להלן מספרי הטלפון של המוקדים:
 לאומי למשכנתאות 3200*
 משכן (פועלים) 2401*
 דיסקונט למשכנתאות 2009*
 טפחות מזרחי 475473–1-800
 הבינלאומי למשכנתאות 3533*
 בנק ירושלים ובנק איגוד – יש לפנות לסניף בו מנוהלת המשכנתא.