אבחון כלכלי למשפחות >>

השאלות הבאות מופנות לשני בני הזוג. אם השאלון ממולא רק על ידך חשוב לעדכן גם את הפרטים הנוספים: